Warunki gwarancyjne

W przypadku wystąpienia wady zakupionego w naszym sklepie towaru, która nie była opisana i nie była widoczna na zdjęciach mają państwo prawo do reklamacji.


Reklamację prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adres:

Maszynarium Piotr Jaje

ul. Chełmońskiego 72a/2
31-340 Kraków

e-mail: maszynarium@gmail.com


W reklamacji prosimy zawrzeć opis wady produktu, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane składającego reklamację, oraz żądanie w związku z wadą towaru. Do żądania reklamacyjnego ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w sklepie.


Urlop. Ze względu na urlop zakupy poczynione w dniach 10 - 19 lipca 2020 r. wysyłamy po 19 lipca 2020 r.